جزئیات

لامپ هاب ال ای دی ومیزان کار بردی آنها در طراحی داخلی و خارجی ساختمان

همانگونه که مشاهده میکنید در این صفحه از رنگ صورتی بیشتر استفاده شده است که میتواند برا ی بازدیدکنندگان زیانبخش باشد. بهرحال اولین عکسی که دیده شد روی یک اسلایدر بود که با ماندن در صفحه تغییر میکرد.

انواع روشهای انتخاب رنگ.

ساختن سایتی که در آن تنها از یک رنگ استفاده شود تقریبا محال است مگر اینکه واقعا قصد داشته باشید سایتتان تک رنگ باشد. بنابراین شما باید برای رنگ کلی و رنگ های تک و تناسب آنها با یکدیگر طرحی داشته باشید. همچنین شما باید تاثیر رنگ منتخب بر کاربران را درنظر گرفته و رنگهای ثانویه نیزباید با رنگ اصلی تناسب داشته باشند.

با این رویکرد شما باید بهنگام ترکیب رنگها بسیار مراقب باشید، شما میتوانید از سه روش نامبرده در زیر برای ترکیب رنگها کمک بگیرید:

روش سه گانه.

 این روش، روشی است بسیار مقدماتی و متوازن که از سرزندگی رنگ و متمم گیری استفاده میکند. با استفاده از دایره دوازده رنگ شما میتوانید هر سه رنگی که در فاصله ی 120 درجه ای از یکدیگر قرار دارند را برای زمینه، محتوا و نقشه خوان